Books 4 Life Amsterdam
Goed boek, goed doel!

Goede doelen

 

Amnesty International

Books 4 Life Amsterdam steunt  Amnesty International al sinds de oprichting door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijdt Amnesty voor mensenrechten. Hun werkterrein is in de afgelopen 50 jaar enorm uitgebreid. In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.


Oxfam Novib

Ook Oxfam Novib wordt sinds de oprichting gesteund door Books 4 Life Amsterdam door hen jaarlijks 25% van het te doneren bedrag te geven. Met dit geld strijden zij tegen armoede. In 93 landen pakken zij de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief.


Andere goede doelen

© bill-wegener-359278-unsplash

De andere 50% van de opbrengst gaat naar andere organisaties. Daartoe dragen onze vrijwilligers jaarlijks (in het opvolgende jaar)  goede doelen van hun keuze voor. Via stemming worden vervolgens enkele projecten gekozen. 

Gekozen doelen in voorgaande jaren waren bijvoorbeeld het Liliane Fonds, Stichting Vluchteling en het Institute for War & Peace Reporting.

De goede doelen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Effectief bijdragen aan armoedebestrijding en verbetering van mensenrechten
  • Zorgvuldig omgaan met iedere euro
  • Verantwoording afleggen en zich laten controleren


Onze vrijwilligers hebben voor het jaar 2022 voor de volgende verdeling gekozen:

De andere helft (€ 17.000) gaat naar onze vaste goede doelen Oxfam Novib
en Amnesty International.


Onze vrijwilligers hebben voor het jaar 2021 voor de volgende verdeling gekozen:


Onze vrijwilligers hebben voor het jaar 2020 voor de volgende verdeling gekozen:

  • € 3970,- naar Justdiggit;  een non-profit die zich inzet om droog land in Afrika weer groen te maken;
  • € 3970,- naar UNICEF; het Kinderfonds van de Verenigde Naties dat zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van het kind.


Onze vrijwilligers hebben voor het jaar 2019 voor de volgende verdeling gekozen:


Voor details aangaande specifieke goede doelen van eerdere jaren verwijzen wij graag naar onze jaarrekeningen.


Doelstelling   Activiteiten   ANBI status   Vrijwilligers

 
E-mailen
Map
Info