Books 4 Life Amsterdam
Goed boek, goed doel!

ANBI-status


Stichting Books 4 Life Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan een sponsor dan wel donateur, afhankelijk van de vorm waarin de gift(en) zijn gedaan, de gift(en) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van de betaling van schenk- en erfbelasting (successierecht). Uitkeringen gedaan door een ANBI in het algemeen belang zijn in Nederland  niet onderhevig aan schenkbelasting (schenkingsrecht).


IBAN:   NL30 TRIO 0390 4564 11

BTW:    NL821529523B01     

KvK:     34366043                

RSIN:   821529523


Doelstelling   Activiteiten   Goede doelen   Vrijwilligers

 
E-mailen
Map
Info